Τι είναι το afaiss

AFAISS - ADDRESS FAILURE SOLVING SYSTEM

Κάθε ημέρα, περίπου 500.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα αλλάζουν διεύθυνση σε όλο τον κόσμο. Το κόστος και γενικά οι αρνητικές συνέπειες είναι ανυπολόγιστες καθώς δυσχεραίνεται η επικοινωνία, χάνονται εμπορεύματα κι επιστολές, αποδιοργανώνεται η δημόσια διοίκηση καθώς αχρηστεύονται τα αρχεία με τις διευθύνσεις.

Για να μπορούμε να αλλάζουμε διεύθυνση κατοικίας, εργασίας, κλπ. χωρίς να αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα, καταχωρούμε όλες τις διευθύνσεις μας στο αρχείο afaiss.com/username και δηλώνουμε το afaiss.com/username ως διεύθυνσης μας.

Επιλέγουμε ποιες από τις καταχωρημένες διευθύνσεις μας θα είναι ορατές και από ποιους.

Αλλάζοντας κάποια διεύθυνση μας, ενημερώνουμε το afaiss μας, κι έτσι απλά, την ίδια στιγμή, ενημερώνουμε όσους έχουμε επιλέξει να βλέπουν τη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Ο σκοπός της εφαρμογής είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, γιατί με την εφαρμογή afaiss μας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τις διευθύνσεις μας. Και λέγοντας τις διευθύνσεις μας δεν εννοούμε μόνο τη διεύθυνση του σπιτιού μας, του τόπου δουλειάς αλλά όλα τα μέρη που επισκεφτήκαμε πραγματικά ή νοητά, και χρειάστηκε ή νοιώσαμε την ανάγκη να καταχωρήσουμε σε ένα αρχείο, δημιουργώντας έτσι ένα προσωπικό κατάλογο διευθύνσεων.

Ακολουθούν οδηγίες εγγραφής.